Brede steun voor VVD-amendement voor een veilige leefomgeving

De afgelopen weken sprak de gemeenteraad over het Kompas voor de Leefomgeving. In dit kompas worden de hoofdthema’s en hoofdkeuzes benoemd op basis waarvan de nieuwe omgevingsvisie en dus onze leefomgeving de komende decennia zal worden ingericht. Denk aan thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en een vitale economie. Geen onbelangrijk stuk dus. Het viel de VVD op dat het thema ‘een veilige woonomgeving’ niet genoemd werd. VVD-raadslid Ole Heil heeft daarom een amendement ingediend om het thema veiligheid wel een belangrijke plek in het Kompas te geven. De facties van het CDA, D66 en Gemeentebelangen gaven tijdens de raadsvergadering al aan dit VVD-voorstel van harte te ondersteunen. Ook vroeg de VVD meer aandacht voor opgroeiende kinderen in onze gemeente, de doorstroming van autoverkeer en voldoende plaats voor leuke zaken zoals horeca, winkels en evenementen. De wethouder zegde op al deze punten nadrukkelijk toe dat ze mee worden genomen in de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie die de komende tijd zal worden opgesteld. Kortom: mooie successen voor de VVD bij haar inzet voor een veilige en prettige woongemeente.

Op 8 januari zal definitief worde gestemd over het Kompas en het amendement.

Benieuwd naar het Kompas of het amendement van de VVD? Kijk hier onder punt 3.d:

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=leidschendam&agendaid=505d49b0-3f68-438e-a7a4-ba2078865d87&FoundIDs=&year=2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *