Bouwen naar behoefte

In de raadsvergadering van 5 juli is de “business case sociale woningbouw” besproken. In het raadsvoorstel vraagt het college goedkeuring voor het bouwen van grote aantallen sociale woningen op een drietal locaties: Rijnlandlaan, De Star en Overgo, vooral bedoeld voor statushouders en starters en deels voor ouderen met de hoop dat dit leidt tot doorstroming.

VVD woordvoerder Gerrit Nijhof heeft betoogd dat ons standpunt is: Bouwen naar behoefte. Naar onze mening zit het knelpunt in de woningbouwketen in het middensegment, denk aan een diabolo. Door juist huurwoningen te bouwen boven de sociale grens creëer je ruimte in het smalle midden en daardoor de kans op meerdere doorschuifmogelijkheden in de keten, wat het college graag wil. De vrijkomende woningen kunnen dan gevuld worden met statushouders en starters. Hierdoor komen zij gespreid in de gemeente terecht en de integratie wordt zo bevorderd.

Bij wijkbezoeken aan de Rijnlandlaan en De Star hebben de bewoners aangegeven dat zij graag een meer gevarieerde invulling met diverse woningtype’s willen en niet eenzijdig sociale huurwoningen en niet een concentratie van statushouders op een plek. Wij blijven in gesprek met de bewoners om te kijken hoe we hen kunnen blijven ondersteunen bij hun wensen.

Een motie om dit te realiseren is door de VVD ingediend, maar de collegepartijen hielden de rijen gesloten voor de bouw van een maximaal aantal sociale huurwoningen. Ook heeft de VVD een motie ingediend om aandacht te vragen voor de ruimtebeknottingen in de plannen voor de scholen en het kinderdagverblijf bij de Rijnlandlaan. Hiervoor was voldoende draagvlak om dit nader te onderzoeken en aan ons terug te koppelen.

In de commissie Openbaar Gebied heeft een inspreker gevraagd om steun voor een sociaal project voor ouderen, De Vlinderhof. In de door de VVD opgestelde motie om de inpassing van dit project te onderzoeken was wel raadsbreed steun. Realisatie van dit project geeft wederom prima doorstroommogelijkheden.

Kortom, de aangenomen plannen zijn niet onze keuze maar we proberen wel zo goed mogelijk bij te sturen in het belang van de bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *