Blog: Wethouder, graag een tandje bij op Onderwijs!

Twee weken terug heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs 2019’ vrijgegeven. Een rapport waarin samen met de Inspectie van Onderwijs gekeken wordt naar het niveau van ons onderwijs. De eindconclusie is dat het onderwijs gemiddeld nog op niveau is, maar dat het dreigende lerarentekort, ongelijke kansen en segregatie en het nog niet op orde hebben van het passend onderwijs ervoor zorgen dat meer kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. Het advies is meer focus en meer inzet. Als VVD en D66 roepen we ook wethouder Bouw op lokaal een tandje bij te zetten.

LEA
In Leidschendam-Voorburg hebben we voor het onderwijs de Lokale Educatieve Agenda (de LEA). In de LEA worden thema’s genoemd waarop de gemeente samen met de scholen gaat inzetten. Probleem is dat de LEA nu gebaseerd is op het rapport Staat van het Onderwijs 2018, wat gaat over schooljaar 2016-2017. De in het huidige rapport genoemde problemen zien we niet of nauwelijks terugkomen in de nieuwe LEA. Het rapport van het Ministerie noemt het dreigende lerarentekort als één van de grootste problemen in het onderwijs. Om ons heen zien we dat onze buurgemeenten daar al actie op ondernemen. In Den Haag hebben gemeente en onderwijspartners een actieplan ontwikkeld om het lerarentekort terug te dringen. Om Den Haag voor leraren aantrekkelijk te maken wordt er nagedacht over speciale regelingen voor huisvesting of bepaalde kortingen. In Zoetermeer wordt er extra ingezet op betaald bijscholen of omscholen. Gevaar is dat deze acties zo aantrekkelijk worden dat afgestudeerde leraren dan wel ervaren leraren niet meer kiezen voor een baan in Leidschendam-Voorburg. Daarom vinden wij dat er ook in de LEA aandacht moet komen voor dit probleem. Je kan uiteindelijk wel een hele mooie lokale LEA hebben, maar als er niemand is om les te geven dan houdt het op.

Passend onderwijs
Ook het passend onderwijs voor kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben is nog niet op orde. De wethouder schrijft in de LEA zelfs dat de samenwerking niet optimaal is. Ze wil betere en heldere afspraken maken met de verschillende samenwerkingspartners maar benadrukt ook dat dit vooral een wettelijke taak is van de scholen. Een kind mag nooit de dupe worden van discussies over regelgeving en financieringsbronnen. De verbinding tussen zorg op school en de hulp en ondersteuning rond het gezin in de wijk kan niet worden losgeknipt. We zouden graag zien dat de wethouder een stevigere rol pakt om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten.

Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Als VVD en D66 vinden we onderwijs dan ook te belangrijk om als Raad ter kennisgeving aan te nemen en willen graag tijdens het Raadsforum met de wethouder in gesprek over bovenstaande onderwerpen en hoe we samen dat tandje meer erbij kunnen zetten!

Attachments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *