BEHOUD VLIETZONE VOOR RECREATIE

De VVD lijsttrekkers Heleen Mijdam (Leidschendam-Voorburg) en René van Hemert (Rijswijk) strijden voor het behoud van een groene, recreatieve Vlietzone. Dit gebied is voor inwoners van beide gemeenten van groot belang. De VVD zal ook de komende jaren de ontwikkelingen in de Vlietzone scherp in de gaten houden. De plaatsing van windturbines is volgens de twee lijsttrekkers een ernstige verstoring van het landschap. Het gebied zou wel beter toegankelijk gemaakt moeten worden voor fietsers en wandelaars.

Foto: Lijsttrekkers Van Hemert (Rijswijk) en Mijdam (Leidschendam-Voorburg) op de bres voor een blijvend groene, recreatieve Vlietzone. (Foto: Charles Groeneveld)