Bedenk goed wat je met 140 miljoen doet!

Met de verkoop van de aandelen Eneco stroomt binnenkort een grote hoeveelheid geld de gemeentekas binnen. Reden om goed en zorgvuldig te kijken naar een nieuwe financiële strategie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, vindt de VVD. Raadslid Philip van Veller: “Voor je het weet is het geld verkwist aan allerlei projecten of zelfs weggegeven. Laten we niet vergeten dat de gemeente de afgelopen jaren een stuk armer is geworden. Tijd om het dak te repareren voordat het weer gaat lekken. Ik ben niet tegen uitgaven, maar alleen als er goed over wordt nagedacht met het oog op de toekomst”.

Van Veller doet deze uitspraken aan de vooravond van het besluit van de gemeenteraad om de Eneco-aandelen te verkopen. Dat levert bijna 140 miljoen euro op. “Een enorm bedrag”, aldus de liberaal. “Maar die aandelen betekenden ook inkomsten in de vorm van een miljoen dividend per jaar. Die zijn we straks kwijt. Bovendien is het maar goed dat onze reserves wat worden opgehoogd, want onlangs zakten we zelfs door de norm die onze gemeenteraad nota bene zelf had vastgesteld.” De gemeente Leidschendam-Voorburg staat er financieel beter voor dan de gemiddelde gemeente en de belastingen zijn minder hoog, maar die positie staat wel onder druk. Eind vorig jaar gaf de Rekenkamer een presentatie waaruit bleek dat we langzaam maar zeker ‘zakken’ naar een lager niveau. De gemeente geeft onder andere meer geld uit aan het sociaal domein (zorg, jeugdhulp, inkomensondersteuning) dan er van het Rijk binnenkomt. Ook staan er nog grote opgaven te wachten, zoals klimaatmaatregelen. Een aantal vervelende bezuinigingsmaatregelen moest worden ingeboekt om het huishoudboekje op termijn weer op orde te krijgen.
Philip van Veller diende bij de begrotingsbehandeling een ‘motie financiële strategie’ in, die met ruime meerderheid werd aangenomen. Wat houdt die strategie precies in? Van Veller: “Ik vind dat we de hele financiële positie van de gemeente en hoe we daar op sturen, in zijn geheel moeten bekijken. De gemeente is grotendeels afhankelijk van geld van de Rijksoverheid. Maar we zien dat die inkomsten vanuit het Rijk door het jaar heen sterk variëren. De begroting moest telkens worden aangepast. Dat moet anders, misschien met een buffer. Ander voorbeeld: hoe groot moeten onze reserves eigenlijk zijn? En dan natuurlijk de hamvraag: hoe zouden we kunnen omgaan met het Enecogeld? Dat geld is van ons allemaal, dus het moet worden besteed aan publieke doelen waar iedereen iets aan heeft, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, mooi en goed wonen. Maar met beleid; je moet het niet verkwisten. Je zou daarom ook kunnen denken aan een of meerdere fondsen. Kijk bijvoorbeeld naar Noorwegen dat een fonds instelde met olie-geld, of dichter bij huis de provincie Gelderland die investeert met geld dat binnenkwam na de verkoop van Nuon”.
Uit de gemeenteraad wordt een groepje samengesteld dat aan de financiële strategie gaat werken. Philip van Veller: “Ik hoop dat we snel aan de slag gaan. Het lijkt een riante hoeveelheid geld die onze kant op komt, maar het domste dat je kunt doen is dat zomaar uit te geven. Goed nadenken dus, en daarna pas besteden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *