Afval! Iedereen heeft afval. Ergert u zich ook zo aan de te volle containers en dit falende afvalbeleid?

Louise Kortman, raadslid VVD: ”Als woordvoerder afvalbeleid heb ik de afgelopen jaren continue aandacht gevraagd voor een andere keuze dan omgekeerd inzamelen. Een beter socialer en inpasbaar afvalbeleid. Helaas stemden de coalitiepartijen GBLV, D66, PvdA en GL tegen de moties van de VVD. Moties om het beleid uit te stellen of aan te passen tot het op orde was of moties voor meer containers.” Het leek wel tegen dovemansoren gericht. Nu maken meer partijen zich druk om het afval. Kortman vervolgt: “ Dat hadden ze in de raad moeten doen! Nu is het mosterd na de maaltijd en worden het verkiezingspraatjes!”

Waarom moet het afvalbeleid beter?

  1. Het doel om afval te scheiden is voor een beter milieu. Het landelijk percentage afval scheiden is 75%. Dat ga je met dit falende afvalbeleid niet halen. De VVD wil dat voor alle inwoners afval na gescheiden wordt. Alle rest in 1 bak. Erna scheiden van grondstoffen.
  2. Meer containers moeten worden neergezet en er moet vaker geleegd worden. Uw afval behoort niet uw zorg te zijn!
  3. Avalex is een afvalverzamelaar geen verwerker. De gemeente kan beter sturen op een moderne, effectieve verwerking van het afval door een bedrijf wat afval kan na scheiden. De gemeente Leiden is daar een voorbeeld van.

Kortman vervolgt:” Onze gemeente heeft meer dan 60% hoogbouw en ouderen. Voor meer dan de helft van de inwoners is het moeilijk om afval thuis te scheiden. De oplossing is eenvoudig: Stop met het afvalsorteerbedrijf in het keukenkastje!

Zorg voor ouderen, gezinnen, hoogbouw doe je te starten met nascheiding. Gewoon met een professionele organisatie. De opbrengst van grondstoffen en dus voor het milieu zal hiermee vele malen hoger zijn! De VVD voor een beter milieu.”

De VVD vindt het van belang dat afval een grondstof kan zijn voor nieuwe producten. Dankzij recycling zijn er minder grondstoffen nodig wat goed is voor het milieu. De Nederlandse recycling industrie loopt nu al voorop in Europa. Kortman: ”Daar zijn we trots op. Dat kunnen en moeten we inzetten in Leidschendam-Voorburg!”

Voor de VVD is het duidelijk: “Geen miljoeneninvestering in een falend afvalbeleid. Geen afvalbergen meer. Geen overvolle containers maar sociaal beleid met gasscheiding voor een schone straat! De VVD wil behoud van hoge service tegen lage kosten! Stem VVD voor een duurzaam, effectief en beter afvalbeleid!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *