Actieve start van de voltallige VVD fractie

De gemeenteraadsverkiezingen liggen inmiddels achter ons. Na een geweldige campagne werd de VVD met 9 zetels weer de grootste partij. Het resultaat kleurde de gemeente grotendeels oranje. Hoewel we dit keer niet meededen aan het WK voetbal, kregen we toch dat oranje gevoel! De onderhandelingen onder leiding van informateur Jan Anthonie Bruijn liepen soepel en gaven binnen afzienbare tijd een mooi resultaat. Een coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. De coalitie is inmiddels vol enthousiasme gestart, onze VVD wethouder Astrid van Eekelen is geïnstalleerd en ons laatste raadslid is beëdigd. De fractie is enthousiast en actief gestart. De eerste Maidenspeeches zijn een feit.

De portefeuilles, de wijken en projecten zijn verdeeld onder de raadsleden, Ole Heil, Philip van Veller, Jeroen Brokke, Bart Eleveld, Gerco van der Wal, Sabrina van den Heuvel, Arnold Brans en Louise Kortman als fractievoorzitter. Heb jij vragen over zaken bij jou in de wijk? Schrijf ons aan via www.lv.nl of neem een kijkje op de site vvd-lv.nl.

Natuurlijk heeft de VVD in de raad al meteen diverse punten naar voren gebracht en gescoord.

´Geen streep onder verleden tekorten sociaal domein´

De gemeenteraad LV steunde onlangs unaniem een motie die Philip van Veller namens de VVD indiende. Een motie waarmee de raad het college van B&W opriep om tijdens het VNG congres deze motie in stemming te brengen. “Geen streep onder verleden tekorten sociaal domein”. De motie maakte duidelijk dat gemeenten niet akkoord gaan met het feit dat ze zouden moeten afzien van compensatie voor de tekorten in het sociaal domein. Gemeenten ontvangen structureel van de rijksoverheid onvoldoende geld voor bijstandsuitkeringen en jeugdzorg. Onze gemeente komt op de bijstand jaarlijks 5,5 miljoen tekort. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-rijk-moet-tekorten-sociaal-domein.9591412.lynkx

Politiebureau moet open blijven

De politie in Leidschendam-Voorburg lijdt onder het landelijke tekort aan agenten. Daarmee komt de politiesterkte onder druk te staan. Op verzoek van de VVD en het CDA praat de gemeenteraad met de burgemeester en de politie over de gevolgen voor onze gemeente. Wat de VVD betreft mogen die gevolgen niet leiden tot een mindere dienstverlening en handhaving. De VVD vindt het belangrijk dat het politiebureau open blijft.

Luchtkwaliteit

Een mooi voorbeeld van de uitvoering van het coalitieakkoord “Samen aan zet” is de Motie luchtkwaliteit van Groen Links. Deze motie is raadsbreed ingediend en aangenomen. De motie roept op de pilot meting luchtkwaliteit te evalueren en het actieplan luchtkwaliteit op korte termijn te actualiseren en aan te vullen met nieuwe maatregelen. Natuurlijk willen we allemaal een betere luchtkwaliteit,

Stichting Het Huis

De VVD heeft middels een stemverklaring duidelijk aangegeven het project Stichting Het Huis aan te moedigen als een particulier initiatief van ouders en jongvolwassenen met een of meerdere beperkingen. Het doel van Stichting Het Huis om een plek te realiseren waar deze jongvolwassenen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Vlietland

Het bomen behoud op Vlietland en het uitblijven van de geluidsschermen langs de A4 zijn weer onderwerp van gesprek. De VVD heeft na de oproep bij de provincie nu de burgemeester gevraagd hier druk op uit te oefenen.

Zomaar een greep uit de activiteiten van de fractie VVD over april, mei en juni. We wensen ieder een mooie zomer!

Met liberale groet, Louise Kortman

Fractievoorzitter VVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *