Wijkbezoek van de VVD-fractie aan “De Star”; ondernemers en bewoners zeer ontevreden, VVD-fractie zeer bezorgd

Op zaterdagmorgen 6 mei heeft een grote delegatie van de VVD-fractie een bezoek gebracht aan de beoogde bouwlocatie in “De Star”. Op deze locatie bestaan er plannen voor sociale woningbouw van ruim 100 woningen. Intensieve gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van de bewoners, de wijkvereniging en de ondernemers.

De bewoners zijn zeer bezorgd over de plannen, het gepresenteerde plan wijk sterk af van eerdere afspraken. Bijvoorbeeld 3 woonblokken van 4 woonlagen in plaats van 2 blokken van 3 lagen. Ook is er grote zorg voor de bereikbaarheid van de wijk. Nu is het al een dagelijks gevecht om bij de rotonde de wijk uit te komen. Als hier nog eens 100 woningen bij komen en een lange tijd veel bouwverkeer dan wordt dit een onoverkomelijk probleem. In noodsituaties is de wijk voor de hulpdiensten niet bereikbaar. De huidige infrastructuur laat geen ruimte toe voor een bouwproject van de voorgestelde grootte.
Op vele punten moeten betere en andere afspraken gemaakt worden. Alle commentaren van de inloopavonden zijn wel door de bewoners, maar niet door de gemeente samengevat. De gemeente reageert zeer afstandelijk en afhoudend naar de bewoners. De wijk heeft geen gevoel van goede samenwerking eerder van het door de strot geduwd krijgen. Waar is het college-credo: openheid en transparantie naar de bewoners gebleven?

Bij de ondernemers liggen er ook grote problemen. Productiebedrijven zijn historisch ingedeeld in bepaalde milieuklassen. Hierbij staan zaken als geluidsniveau en de afstand tot woningen centraal. In de plannen komen de woningen dicht bij de bedrijven, dit is bij de huidige milieuclassificering niet toelaatbaar. Gemeentelijke milieuambtenaren zijn al bij bedrijven op bezoek geweest om te bezien of de classificatie kan worden aangepast. Dan wordt een voortgang van de huidige bedrijfsvoering en een gezonde toekomstontwikkeling onmogelijk. De bedrijven, de oorspronkelijke gebruikers van het gebied, voelen zich dan ook zeer in hun voortbestaan bedreigt.
Het is het bekende “Effect van Hoofddorp met Schiphol” er is een industriële geluidsbron, er naast plan je woningbouw en na korte tijd gaan de bewoners klagen over geluidsoverlast.
Ook de bereikbaarheid van de bedrijven zal zeer nadelig beïnvloed worden door al het extra verkeer in en ongeschikte infrastructuur.
Binnen de huidige milieuafspraken is woningbouw op te korte afstand niet toegestaan, dus de afstand moet groter of de bedrijven moeten verplaatst worden. Eventuele uitplaatsingen van bedrijven, naar een andere locatie, wordt door de ondernemers niet op voorhand afgewezen. Goed overleg en het maken van acceptabele afspraken zijn een vereiste.
Mochten het bedrijventerrein verplaatst worden dan wordt de mogelijkheid gerealiseerd om voor het hele gebied de ontwikkeling van wonen te ontwikkelen inclusief een goede ontsluitingsstructuur.

Kortom veel vragen, veel verzoeken om overleg en de uitspraak: dit plan is onaanvaardbaar en zullen we op alle manieren blijven aanvechten. De VVD-fractie zal de wethouder hier over aanspreken met mondelinge en waar nodig technische schriftelijke vragen stellen. De verdere ontwikkelingen blijven we zeer kritisch volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *