​Zorgtaken gemeente: Glas half vol

Echte verbeteringen in de nieuwe taken van de gemeente rond de (ouderen)zorg, jeugdhulp en werk moeten nog komen. Tot nu toe heeft Leidschendam-Voorburg deze taken keurig op zich genomen, maar er kan beter maatwerk dichtbij de mensen worden geleverd. Dat stelt VVD-raadslid Philip van Veller vast aan de hand van een rapport over de stand van zaken.

‘Toen deze nieuwe taken naar de gemeente kwamen, was het de bedoeling dat er heel anders wordt gewerkt”, aldus Van Veller. “Zorgverleners werken niet meer langs elkaar, en komt één loket en één aanspreekpunt, en de gemeente werkt met herkenbare mensen in de buurt. We zouden weer uitgaan van de mensen zelf, wat ze zelf kunnen en wat ze nodig hebben om weer mee te komen, en we wilden zicht krijgen op de uitkomsten van de inzet”.
Vorig jaar was het eerste jaar dat de taken door de gemeente werden uitgevoerd. Een rapport over dit eerste jaar toont aan dat Leidschendam-Voorburg het netjes heeft opgepakt. Klachten over bijvoorbeeld het aantal uren huishoudelijke hulp en de kosten voor vervoer, zijn niet breed aangetoond. Over het algemeen wordt de zorg geleverd die nodig is.
“Maar dat is nog niet echte verbetering die ons voor ogen stond”, zegt Van Veller. “Nog steeds zijn er meerdere loketten, en krijgen mensen vaak verschillende en wisselende consulenten tegenover zich. De buurtaanpak is inmiddels vervangen door een wijkaanpak met straks nog maar twee wijken: Voorburg en Leidschendam/Stompwijk. En resultaten worden in een excel-bestandje bijgehouden. Wat mij betreft is het glas half vol, maar niet meer dan dat. Dit onderwerp komt vrijwel iedere maand terug in de Raad, en dat is maar goed ook. Ik blijf dat mooie beeld voor ogen houden dat we wilden toen we eraan begonnen. Daar moet nog hard aan worden gewerkt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *