Philip van Veller

Philip van Veller

Fractielid
Telefoonnummer: 070-3871574

Biografie

 

“Meedoen is het allerbelangrijkste wat er is. Eraan bijdragen dat iedereen de kans heeft om mee te doen in de maatschappij; daar sta ik voor”

Personalia
Geboren in Utrecht op 13 januari 1969.
Studeerde bestuurskunde in Rotterdam. Werkt nu als adviseur Openbaar Bestuur bij Berenschot.
Woont in Voorburg aan de Parkweg.
Getrouwd met Elsa. Dochter Sophie zit op het Novum, zoon Ernest op de Casimir.
Hobby’s: hardlopen bij AV Sparta Voorburg, en rijden met de Méhari.

Biografie
“Toen ik zo’n vijftien jaar geleden hier kwam wonen, ben ik meteen mee gaan doen. In de serviceclub Ronde Tafel om mensen te leren kennen en aan goede doelen bij te dragen, in atletiekvereniging Sparta om te trainen, de vereniging en vooral het mooie sportcomplex draaiende te houden, en bijvoorbeeld ook op school als betrokken ouder. Meedoen is ontzettend belangrijk: je draagt bij, je maakt deel uit van de samenleving, en het is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dat maakt mij een liberaal; een ontplooiingsliberaal voor de fijnproevers. Ik gun iedereen een plek in de samenleving waar zij (of hij) helemaal tot haar (of zijn) recht komt.

Politiek is mijn passie, al sinds ik zestien of zeventien was. In Rotterdam zat ik in een deelraad en ik heb beroepsmatig gewerkt bij de VVD-Tweede-Kamerfractie. Toen ik eenmaal geworteld was hier in Leidschendam-Voorburg , volgde ik die passie om in 2014 lid te worden van de gemeenteraad. Daar droeg ik de afgelopen tijd vooral bij aan de taken van de Gemeente op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Waar ik het meest trots op ben? Dat dankzij mijn initiatief de gemeente een plan heeft gemaakt om laaggeletterdheid te bestrijden. Zodat mensen mee kunnen doen!

Ik hoop dat we met de VVD de komende raadsperiode ook echt weer mee kunnen doen aan het bestuur in plaats van vrij machteloos toe te kijken hoe andere partijen samen keuzes maken die de onze niet zijn. De gemeente moet er zijn voor gewone mensen die hun afval kwijt willen, van A naar B willen komen met welk vervoermiddel dan ook, en willen dat de gemeente naar hen luistert. We wonen in een mooie omgeving; hou die kwaliteit dan ook hoog. Ik ben gemotiveerd om daar in de raad aan bij te dragen.”

Staat voor
– Mensen die meedoen in de samenleving
– Een bloeiend verenigingsleven waarin iedereen een steentje bijdraagt
– Een gemeente die rekening houdt met ‘normale’ mensen die hier gewoon lekker willen wonen en leven.

Wijken
Voorburg-Oud, Voorburg-Midden