mr. M.A. Houtzager (Marcel)

mr. M.A. Houtzager (Marcel)

Hoogheemraad

Biografie

Marcel Houtzager is een toegankelijke persoon met kennis van zaken. Hij neemt initiatieven en wacht niet af . Hij heeft een warm hart voor water en zijn missie is om iedereen bewust te laten zijn van water en -veiligheid. Hij weegt algemene belangen en bijzondere belangen zorgvuldig af. Samen met omwonenden of stakeholders wil hij verbeteringen doorvoeren. Ook op lastige plaatsen. Zoals in steden, waar vaak een dichte bebouwing is en minder groen dan in dorpen. Dat groen kan namelijk water opvangen in samenhang met genoeg sloten of grachten. Dat is in de stad niet altijd makkelijk. Toch moet je ook hier droge voeten blijven houden. Bovendien is water ook belangrijk, omdat het de leefomgeving mooier maakt. Dan moet het natuurlijk wel schoon water zijn dat niet stinkt. Samen met partners wil Marcel zich hiervoor hard maken. Daarom wil hij met inwoners in contact komen en een dialoog aangaan.Tijdens bijeenkomsten, evenementen en via de sociale media.

Portefeuille

  • Waterveiligheid, verbetering en onderhoud waterkeringen, stedelijke waterbeheer, coƶrdinatie waterplannen
  • Ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, muskusratten
  • Unie van Waterschappen
  • Gemeenten: Den Haag en Rotterdam