Louise Kortman

Louise Kortman

Fractielid
Telefoonnummer: 06-33797652

Biografie

“Bereikbaarheid van groot belang!”

Ik zie onze gemeente als een groene Hot Spot met een blauwe ader waarin recreatie en toerisme economische kansen bieden. Bereikbaarheid via water en natuurlijk over de weg, met oog voor de groene omgeving. Daar sta ik voor in de raad!

Ruim 20 jaar woon ik met mijn gezin in Leidschendam en werk ik in Voorburg. Met kennis van de historie ben ik mij bewust van de toekomst mogelijkheden voor onze gemeente.
Als watersporter weet ik Vlietland te vinden, de groene parel van onze gemeente. Bij de Vlietdagen ben ik nauw betrokken en ervaar dat kleine projecten groots kunnen worden door de juiste samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vrijwilligers.
In mijn rol van adjunct-directeur/intern begeleider vind ik dat onderwijs de basis is voor kinderen en jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Het oppakken van onderwijshuisvesting en het creëren van een veilige schoolomgeving is een must. Succes op de arbeidsmarkt begint bij goed onderwijs!
Mijn kwaliteiten, zoals betrokkenheid, loyaliteit en verantwoordelijkheid, zet ik graag in voor het raadslidmaatschap. De visie van de VVD om een recreatieve, gezond economische en bereikbare gemeente te zijn steun ik van harte.
Samen met de VVD ben ik Thuis in Leidschendam-Voorburg.

Vinkenborghlaan 5
2265 GG Leidschendam
070-3178958 / 06-33797652

Onderwerpen: Verkeer & Vervoer, Milieu en Duurzaamheid, Afvalbeleid.

Wijken: Park Veursehout, Sytwende, De Zijde, Duivenvoorde.