Jeroen Brokke

Jeroen Brokke

Fractielid
Telefoonnummer: 070-3691957

Biografie

“Creatief nadenken over sport en cultuur”

Lekker sporten bij één van onze verenigingen, cultuur beleven in onze theaters en musea. Een goede vrije tijdsbeleving hoort wat mij betreft bij een woongemeente als Leidschendam-Voorburg. De gemeente moet hierbij de voorwaarden scheppen. Uitdagingen zijn te vinden in cultureel ondernemerschap en andere creatieve ideeën voor een verbetering van onze vrije tijdsbesteding. Wie denkt er mee?

Ik heb vrijwel mijn gehele leven in Voorburg gewoond en aan de samenleving deelgenomen. Een gemeente waar ik mij ‘thuis’ voel. In Essesteijn heb ik op de lagere school gezeten. Een mooie tijd in een mooie gemeente.
Aan het begin van mijn studie Rechten, ben ik lid geworden van de VVD. Een partij die mij aansprak vanwege de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en heldere politieke standpunten.
Ik ben vele jaren als vrijwilliger in de gemeente Leidschendam-Voorburg actief geweest. Van jongs af aan als lid van scoutingvereniging Hubertus-Brandaan en later als staf- en bestuurslid van deze groep. Als bestuurslid kwam ik in contact met de gemeente. Dit heeft mijn politieke interesse extra gewekt.
Waarom gingen sommige zaken toch zo langzaam? Afdelingen binnen de gemeente die niet of te weinig met elkaar communiceerden. De wijze waarop mijn gemeente communiceerde met haar inwoners, verenigingen en instellingen verbaasde me. Hier wilde ik, gewoon als inwoner, wat aan trachten te doen. Dit was en is mijn motivatie om mij ook daadwerkelijk in politieke zin in te willen zetten in en voor onze gemeente. Als lid van de gemeenteraad doe ik dit nu sinds november 2003 en ik blijf me hiervoor inzetten.

Uitgangspunten hierbij zijn voor mij: (eigen) verantwoordelijkheid, kansen creëren en mogelijkheden aanbieden. Elke inwoner telt! Als raadslid geldt voor mij: helderheid, beide benen op de grond, laagdrempelig, dus benaderbaar en verantwoordelijkheid: voor jezelf, de mensen om je heen en jouw gemeente. Iedereen Thuis in Leidschendam-Voorburg!

Raadswerk

Sport 2014 - heden
Jeugd- en Jongerenwerk 2014 - heden
Kunst en Cultuur 2014 - heden