Jeroen Brokke

Jeroen Brokke

Fractielid
Telefoonnummer: 070-3691957

Biografie

“Werken aan een gemeente waar je gewoon lekker kunt wonen, werken en je vrije tijd kunt besteden.”

Personalia
Ik ben 45 jaar en geboren Den Haag. Studeerde in Leiden en werk als bestuursadviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Ik ben niet getrouwd en heb geen kinderen.

Biografie
Ik heb vrijwel mijn gehele leven in Voorburg gewoond en aan de samenleving deelgenomen. Een gemeente waar ik mij ‘thuis’ voel. Ik ben opgegroeid in Essesteijn en heb daar op de lagere school gezeten. Een mooie tijd in een mooie gemeente. Op dit moment woon ik vlak bij het oude centrum.

Aan het begin van mijn studie, ben ik lid geworden van de VVD. Een partij die mij aansprak vanwege de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en heldere politieke standpunten. Ik ben vele jaren als vrijwilliger in de gemeente Leidschendam-Voorburg actief geweest. Van jongs af aan als lid van scoutingvereniging Hubertus-Brandaan en later als staf- en bestuurslid van deze groep. Als bestuurslid kwam ik in contact met de gemeente. Dit heeft mijn politieke interesse extra gewekt. Waarom gingen sommige zaken toch zo langzaam? De ene afdeling die niet wist wat de andere deed. De wijze waarop mijn gemeente communiceerde met haar inwoners, verenigingen en instellingen verbaasde me. Hier wilde ik, gewoon als inwoner, wat aan trachten te doen. Dit was en is mijn motivatie om mij ook daadwerkelijk in politieke zin in te willen zetten in en voor onze gemeente.

Als raadslid geldt voor mij: helderheid, beide benen op de grond, laagdrempelig, dus benaderbaar en verantwoordelijkheid: voor jezelf, de mensen om je heen en jouw gemeente. Werken aan een gemeente waar je gewoon lekker kunt wonen, werken, winkelen en je vrije tijd kunt besteden. De boel kunnen relativeren en een gezonde dosis humor horen er wat mij betreft zeker ook bij.

Staat voor
– Open, eerlijke en betrouwbare politiek

Wijk
Essesteijn