Debat over VVD motie inzet mobiele camera’s

, bOle Heil
Cameratoezicht

In november 2019 werd een motie van de VVD en het CDA over de inzet van mobiele camera’s aangenomen. In juni stuurde de burgemeester zijn reactie op de motie aan de gemeenteraad. De VVD is teleurgesteld in deze reactie. Er is alleen gekeken naar de kosten van het systeem en niet wat het aan veiligheid en veiligheidsgevoel op kan leveren. Wat ons betreft dragen mobiele camera’s daar wel degelijk aan bij. Op 7 september, de eerste commissievergadering na het zomerreces, debatteerde de raad op verzoek van de VVD over deze brief en de inzet van mobiele camera’s. Hieronder de inbreng van VVD raadslid Ole Heil tijdens dit debat. Meerdere partijen waren het met de VVD eens. Genoeg reden om ons de komende tijd te blijven inzetten voor meer cameratoezicht op plekken waar dat nodig is.

Inbreng in commissievergadering 7 september 2020

Voorzitter,

Sinds 2016 hebben gemeenten de mogelijkheid flexibele camera’s in te zetten in hun toezicht. In november vorig jaar heeft een brede meerderheid van de raad met een motie gevraagd om te kijken naar de haalbaarheid van inzet van dergelijke mobiele camera’s. Ruim 6 maanden later hebben we in antwoord op deze motie een brief ontvangen.

Hierin zet de burgemeester uiteen wanneer cameratoezicht ingezet mag worden. Dat is een helder overzicht. Ook geeft hij aan dat er kosten zijn verbonden aan de aanschaf en inzet van camera’s. Ook dat is logisch. Helaas wordt geen indicatie gegeven van de hoogte van de kosten. Hierdoor is het heel lastig voor ons om in te schatten of we het als raad het proberen waard vinden om een systeem aan te schaffen.

Wel wordt inzicht gegeven in de pool van camera’s die in de regio Haaglanden door de politie ingezet worden en wat de inzet daarvan kost. Alleen zien we in de praktijk dat inzet daarvan wat de VVD betreft soms te lang wordt uitgesteld of helemaal niet gebeurd.

Voorzitter, helaas wordt niet ingegaan op de maatschappelijke voordelen. Wordt het hiermee mogelijk beter en sneller in te spelen op ontwikkelingen. Zouden eigen mobiele camera’s bijvoorbeeld sneller op Kennedyplein geplaatst kunnen worden dan nu het geval was. Zouden eigen mobiele camera’s ingezet kunnen worden op plekken waar opeens sprake is van veel overlast, bijvoorbeeld tijdens de hete dagen in Park Leeuwesteyn? Zouden we onze mobiele camera’s neer kunnen zetten op locaties waar structureel sprake is van afvaldumpingen? Als er opeens een piek in fietsendiefstallen is bij een station, kunnen ze daar dan tijdelijk iets toevoegen? En de allerbelangrijkste vraag: geeft het onze inwoners een veiliger gevoel als we dat zouden kunnen doen?

Deze kant van de medaille missen we helaas is de brief. Het woord opbrengst wordt louter financieel uitgelegd in die zin dat er door de aanschaf van mobiele camera’s geen extra geld binnen zal komen.

Voorzitter, het lijkt erop dat de motie is uitgelegd in die zin dat we geld willen verdienen met de camera’s. Maar daar gaat het niet om. Met de inzet van mobiele camera’s willen we het veiligheidsgevoel verbeteren, vandalisme, onrust en overlastsituaties efficiënt aanpakken door de camera’s snel en efficiënt inzetten op plekken wanneer dat nodig is. Het zijn in die zin een extra paar ogen voor onze handhavers op straat, die niet overal 24/7 kunnen staan.

In de brief lezen we wel: ‘Naast de financiële afweging is er ook de maatschappelijk afweging. Dan gaat het om de bijdrage die geleverd kan worden aan een veilige leefomgeving en het gevoelvan veiligheid.’

Toen ik dat las dacht ik: nu komt het. Maar nee, direct daarna volgt de handtekening. Eerlijk gezegd ben ik daarom een beetje teleurgesteld in de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie. Ik had gehoopt dat we op basis van de brief heel duidelijk de voors en tegens op een rijtje zouden hebben, financieel en maatschappelijk en dat we dan zouden kunnen beslissen of het iets is dat we willen of niet. Helaas kan dat op basis van deze brief niet.

Voorzitter, ik heb daarom op dit moment de volgende vragen aan de burgemeester.

  1. Waarom legt u de motie zo eng uit en kijkt u alleen naar de financiën?
  2. En als de motie op dat punt niet duidelijk genoeg was, bent u dan bereid om alsnog te kijken naar de mogelijke NIET FINANCIELE voordelen van een mobiel camerasys
  3. teem en de raad hierover te informeren?
  4. Los van geld, zouden mobiele camera’s, die snel op een andere plek ingezet kunnen worden wat u betreft een bijdrage kunnen leveren aan een veilige leefomgeving?

    Cameratoezicht

    VVD in voorstander van cameratoezicht op plekken waar dat bijdraagt aan onze veiligheid

Attachments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *