Actiecomité Zoetermeer: meer dan alleen maar geld nodig

Voor de zomer heeft ook de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich aangesloten bij het actiecomité gestart door de gemeente Zoetermeer. Zoetermeer heeft berekend jaarlijks 17,5 miljoen euro te kort te komen om alle zorg te betalen en ziet dit ten kosten gaan van andere voorzieningen. Door samen met andere gemeenten één front te vormen hoopt Zoetermeer de Rijksoverheid ertoe te bewegen meer geld vrij te maken voor gemeenten. Maar geld alleen is volgens ons niet de oplossing, gemeenschapsgeld is eindig en er zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden. We moeten echter samen kijken wat er (wettelijk) geregeld moet worden zodat wij als gemeente lokaal veel beter kunnen sturen.

Gemeenten zitten in financieel zwaar weer. Met de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Wmo in 2015 kregen we veel extra taken met daarbovenop een bezuiniging. Sinds die decentralisatie zien we het aantal kinderen dat ondersteuning en/of zorg krijgt jaarlijks fors groeien. Zo ook in Leidschendam-Voorburg, met als resultaat dat ook wij momenteel een jaarlijks tekort hebben van 4 miljoen op jeugdzorg alleen. Dat er te veel is bezuinigd is al wel erkend door het Kabinet. Er is extra geld vrijgemaakt voor de jaren 2019-2021. Het kleine beetje geld wat gemeenten uit die potten ontvangen gaat echter regelrecht naar openstaande rekeningen, zonder dat er iets verandert aan het systeem.

Als gemeente moeten we met elkaar meer het gesprek aan over hoe we lokaal kunnen sturen op de toegang. Dat begint opnieuw met de vraag wat we ooit precies met jeugdhulp bedoelde. We zijn in de Jeugdwet gestart met een hele brede definitie van jeugdhulp, namelijk alles wat een kind nodig heeft om gezond en veilig op te kunnen groeien. Ervaring leert ons nu dat dit tot hele rare dingen leidt. Zo is één van de snelst groeiende kostenposten hulp aan kinderen wiens ouders elkaar in een vechtscheiding de tent uitvechten. Dat is geen jeugdhulp, maar gewoon slecht ouderschap. Ook zijn er allerlei vormen van jeugdhulp die, onder het motto ‘elk aanbod schept z’n eigen vraag’, niet gefinancierd zouden hoeven worden zoals bijvoorbeeld bachbloesembehandelingen of het spreekwoordelijke paardenknuffelen. Kortom niet meer betalen voor wat ouders zelf kunnen doen, wat niet werkt en vooral wat eigenlijk helemaal geen jeugdhulp is.

Maar er ligt ook een grote taak bij onze partners; de jeugdhulpaanbieders en zorgverzekeraars. Die laatste vooral want er wordt nu nog te veel zorg betaald door de gemeente voor kinderen die eigenlijk onder de Wet Langdurige Zorg – en dus de zorgverzekeraar vallen. Recent onderzoek heeft laten zien dat ongeveer 30% van de kosten coördinatiekosten van de instelling of organisatie zijn. Dat is veel geld, en nog te vaak blijkt hun administratieve systeem dan toch een rommeltje als de gemeente weer een eens een stapel niet verstuurde rekeningen uit 2015 krijgt. We hebben betere afspraken met zorgaanbieders over de wijze waarop zij georganiseerd zijn én over de inrichting van het administratieve systeem nodig, zodat er tegelijkertijd ook beter ingezet kan worden op fraudebestrijding.

In maart heeft de minister elke jeugdhulpregio gevraagd een regionale agenda op te stellen. Bovenstaande onderwerpen moeten wat de VVD LV betreft onderdeel zijn van die regionale agenda. De VVD Leidschendam-Voorburg heeft hierover dan ook schriftelijke vragen gesteld en de regionale agenda geagendeerd voor de eerste commissie Samenleving na de zomer. Zodat we als Leidschendam-Voorburg de controle terugkrijgen en ervoor kunnen blijven zorgen dat onze gezinnen en kinderen de zorg en ondersteuning kunnen blijven krijgen als ze het zelf even niet meer kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *