13 januari 2019

Welkomstbijeenkomst nieuwe VVD leden

Huize Swaensteyn
Tijd: 15.30 uur (voorafgaande aan nieuwsjaarsborrel)