28 oktober 2021

Algemene Ledenvergadering 2B

In deze vergadering zal worden bepaald wie er op de kandidatenlijst komen en zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.